SZKOLNE
KLIMATY

Misja projektu

Dać uczniom wiedzę i dostęp do czystego powietrza w klasach.

 Co robimy?

Przygotowanie i badanie jakości powietrza wspólnie z uczniami i nauczycielami z 10 szkół.

2. Planujemy

Analiza zebranych danych i wypracowanie planów poprawy jakości powietrza. 


3. Testujemy

Testowanie w klasach szkolnych planów poprawy w roku szkolnym 2022/2023.


4. Zmieniamy

Opracowanie i upowszechnienie rekomendacji dotyczących poprawy jakości powietrza w klasach.


Co się zmieniło?

 

Kto bierze udział?

Masz pytania?

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, napisz na szkolneklimaty@naprawsobiemiasto.eu

Partnerzy projektu