szkoły

szkoły uczestniczące w projekcie #szkolneklimaty

etap 1 | prototypowanie i testy

etap 2 | skalowanie i wypracowanie standardów