Bytom

Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie


Efekty

Powietrze jak wiosenna bryza. Oczyszczacze działają. Rośliny jeszcze małe, ale cieszą oko. Lepsze samopoczucie.

Zespół

Zidentyfikowany problem

Problemem w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie są warunki panujące wewnątrz budynku, w tym wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza. Te warunki mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie i samopoczucie uczniów oraz na efektywność nauki. Dodatkowo, nieszczelne okna i ruchliwa ulica mogą wprowadzać do budynku hałas i zanieczyszczenia, a słaba jakość powietrza może prowadzić do problemów z oddychaniem i pogorszenia jakości życia. Wszystkie te czynniki mogą wpłynąć na efek- tywność nauczania oraz na samopoczucie uczniów i personelu szkolnego.

Cel prototypu

Celem projektu poprawy jakości powietrza w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie jest zwiększenie komfortu i zdrowia uczniów oraz poprawa ich wydajności i efektywności w nauce. Poprawa jakości powietrza w klasach szkolnych jest bardzo ważna, ponieważ uczniowie spędzają w nich wiele czasu, a zanieczyszczone powietrze może wpłynąć na ich zdrowie i samopoczucie, a także na skuteczność ich nauki.

Ogólny opis prototypu

W ramach prototypu przewidziano kilka działań mających na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń w powietrzu w klasach. Po pierwsze, przewiduje się ograniczenie ruchu w klasach, co pozwoli na zmniejszenie ilości pyłów unoszących się w powietrzu. Po drugie, planuje się uszczelnienie okien, aby ograniczyć dostęp powietrza z zewnątrz, w którym mogą znajdo- wać się zanieczyszczenia. Po trzecie, zastosowanie klimatyzacji w klasach pozwoli na utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza, co wpłynie na poprawę komfortu uczniów i ograniczy ilość pyłów unoszą- cych się w powietrzu. Wreszcie, w klasach będą zainstalowane oczyszcza- cze powietrza, które mają na celu eliminację zanieczyszczeń z powietrza.

Zainstalowane rozwiązanie

Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie zainstalowało w swojej kla- sie kilka rozwiązań mających na celu poprawę jakości powietrza. Jednym z nich jest zastosowanie roślin doniczkowych, takich jak Ficus elastica "Robusta" oraz Nephrolepsis "Green Lady". Te rośliny są znane z tego, że skutecznie usuwają z powietrza szkodliwe substancje chemiczne, takie jak formaldehyd, benzen i trichloroetylen. Dodatkowo, szkoła zdecydowała się na pomalowanie ścian farbą Dekoral Voice of Color w kolorze gorącego piasku. Ta farba ma niską emisję sub- stancji lotnych (VOC), które również mogą wpłynąć na jakość powietrza w pomieszczeniu. W końcu, technikum zainwestowało w oczyszczacz powietrza BEKO ATP3100N, który wykorzystuje różne filtry, aby usuwać z powietrza cząstki pyłów, alergeny, wirusy i bakterie. Oczyszczacz powietrza może również pomóc w usuwaniu nieprzyjemnych zapachów z pomieszczenia.

Dodatkowe informacje

Schemat sali

Analiza urbanistyczna

Wyniki pomiarów

Przeglądarka wyników pomiarów powietrza