Chorzów

Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego


Efekty

Poprawa jakości powietrza w klasie. Lepszy komfort uczestniczenia w lekcjach.

Zespół


opiekunka: Mieczysława Labus

Zidentyfikowany problem

Problemem w Zespole Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego jest występowanie smogu w godzinach 12:00 – 14:00, który powoduje przekro- czenie poziomu pyłu PM2.5. Pył PM2.5 to małe cząstki stałe zawieszone w powietrzu, które mogą powodować problemy zdrowotne, takie jak pro- blemy z układem oddechowym, choroby serca i inne poważne problemy zdrowotne. Występowanie smogu w szkole może powodować problemy zdrowotne dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Szkoła powinna podjąć odpowiednie kroki, aby zmniejszyć ilość pyłu PM2.5 w powietrzu wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz.

Cel prototypu

Celem projektu poprawy jakości powietrza w Zespole Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego jest utworzenie ogrodu przy szkole, który będzie miał pozytywny wpływ na jakość powietrza w okolicy. Poprzez nasadzenie roślin i drzew w ogrodzie, zostaną zwiększone zielone powierzchnie, co przyczyni się do absorpcji szkodliwych substancji z powietrza, takich jak tlenki azotu, dwutlenek siarki i pyły zawieszone.

Ogólny opis prototypu

W ramach tej inicjatywy, szkoła zaplanowała obsadzenie obszaru wokół szkoły zielonymi roślinami, takimi jak drzewa tlenowe oraz zasadzenie łąki, która będzie służyły jako naturalny filtr powietrza.

Zainstalowane rozwiązanie

W Zespole Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego zainstalowano kilka rozwiązań mających na celu poprawę jakości powietrza w okolicy. Jednym z takich rozwiązań jest zasadzenie drzew tlenowych, które są w stanie sku- tecznie oczyszczać powietrze z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Ponadto, w szkole zdecydowano się na stworzenie łąki kwietnej, która nie tylko zwiększa estetykę otoczenia, ale również przyczynia się do zwiększenia różnorodności ekosystemu oraz przyciągania owadów zapylających.

Dodatkowe informacje

Schemat sali

Analiza urbanistyczna

📊 Wyniki pomiarów