Katowice

ZSTIO nr 2


Efekty

Uczniowie chętniej przebywają w klasie.

Zespół

Zidentyfikowany problem

Problemem w szkole ZSTIO nr 2 jest niekorzystne środowisko powietrzne, które charakteryzuje się wysoką temperaturą, niską wilgotnością oraz prze- suszeniem powietrza. Takie warunki powietrzne mogą negatywnie wpły- nąć na komfort i zdrowie uczniów oraz nauczycieli, prowadząc do uczucia dyskomfortu, osłabienia koncentracji oraz pogorszenia samopoczucia. W dłuższej perspektywie, nieprawidłowa jakość powietrza może prowadzić do chorób układu oddechowego, skórnego oraz pogorszenia zdrowia.

Cel prototypu

Celem projektu poprawy jakości powietrza w pracowni ZSTIO nr 2 jest zmi- nimalizowanie występowania szkodliwych substancji w powietrzu, które mogą wpłynąć negatywnie na zdrowie uczniów oraz na jakość procesu edukacyjnego.

Ogólny opis prototypu

Opracowany prototyp składa się z nawilżacza i oczyszczacza powietrza, który ma na celu poprawę jakości powietrza w klasie szkolnej ZSTIO nr 2. Urządzenie to wykorzystuje technologie filtracji powietrza, aby usuwać zanieczyszczenia, takie jak kurz, pyłki roślin, bakterie i wirusy, które mogą szkodzić zdrowiu uczniów i nauczycieli.

Zainstalowane rozwiązanie

W klasie ZSTIO nr 2 zainstalowano dwa urządzenia poprawiające jakość powietrza: oczyszczacz powietrza XIAOMI MI Air Purifier PRO oraz nawil- żacz ultradźwiękowy DEERMA F600. Oczyszczacz powietrza wykorzy- stuje filtr HEPA i węgiel aktywny do usuwania zanieczyszczeń, a nawilżacz ultradźwiękowy rozpyla wodę na mikroskopijne cząsteczki, aby utrzymać optymalny poziom wilgotności w powietrzu.

Dodatkowe informacje

Schemat sali

Analiza urbanistyczna

Wyniki pomiarów

Przeglądarka wyników pomiarów powietrza